Een bijzonder document uit de 16e eeuw is gevonden in de Grote Kerk in Vlaardingen. Het gaat om een pagina uit een getijdenboek dat vroeger in de kerk werd gebruikt. De tekst is in het Latijn.

Tijdens de revisie van het orgel dook het papier op in één van de orgelpijpen. Organist Aad Zoutendijk: "Vroeger werden pijpen bijgeschaafd met de hand, om het risico op lekken te voorkomen werd de pijp behangen met papier."

Uit sympathie voor zijn gemeente schonk inwoner Marc De Bruyne recent een schilderij, 'Tiendeschuur Coudenborm' van de hand van kunstenaar Bert Peeters, aan Moerbeke-Waas. Het gemeentebestuur aanvaardde de schenking met heel veel genoegen, maar moet nu op zoek naar een plaats om het onder te brengen. Op voorstel van de SP.A-Groen fractie zal het college nu onderzoeken om het kunstwerk, samen met ander materiaal dat te maken heeft met de vroegere Baudelo-abdij, onder te brengen in het oud-politiekantoor. 'Die ruimte zou dan heel wat te bieden hebben. Ze wordt dan zowel een toeristisch infopunt, een vaste stek voor de Heemkundige Kring, als een tentoonstellingsruimte. En ze zou de vast stek voor het Baudelo-archief kunnen worden,' besluit fractieleider Etienne Coppens van SP.A-Groen. (Nieuwsblad)

Na 'Strafste inwoner van Sint-Niklaas' is onderzoeker Philippe De Smedt ook tot 'Strafste Gentenaar' uitgeroepen.
In de categorie ACADEMISCH waren Marc Van Montagu, Dirk Inzé en Philippe De Smedt genomineerd. Het is die laatste die het haalt.


De abdij van Boudelo is nu ook gereconstrueerd in 3D. Op basis van originele oude kaarten en het opgravingsplan dat ontworpen werd door Alfons De Belie, werden de gebouwen samengesteld.

Klik voor meer foto's

'BOUDELO KRIJGT EEN GEZICHT'

 

Zaterdag 11 mei vanaf 14.00 was er de Boudelo-namiddag.

 

- De geschiedenis van de abdij, werd verteld door Rudi Malfliet.

 

- Figuranten brachten de middeleeuwen weer tot leven.

 

- Er was een wandeling op het stiltepad waardoor men kon zien hoe de abdij er moet hebben uitgezien in 3D vanuit alle invalshoeken.

 

 

GENT (29/03/2013) - Het Gentse stadsbestuur heeft een koper gevonden om de oude stadsbibliotheek en de Baudelokapel aan de Ottogracht een nieuwe bestemming te geven. Wie de koper is, wordt nog niet bekend gemaakt. De gemeenteraad moet de verkoop eind april nog goedkeuren. 'Het wordt een mix van wonen, kantoren, winkels en horeca', klinkt het. (Bron: VUM)

Op 14 maart jongstleden is Alfons De Belie op 87-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren in 1926. De Belie stond in de naoorlogse tijd mee aan de wieg van de Oost-Vlaamse archeologie. Zo was hij, samen met prof. dr. S.J. De Laet, één van de stichters van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen (VOBOV). De Belie was ook jarenlang voorzitter van deze vereniging die professionele en amateurarcheologen bij elkaar trachtte te brengen. Zijn levenswerk was het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse Baudelo-abdij in Klein-Sinaai (Stekene).

Alhoewel meubelmaker van beroep vertoonde Fons, zoals hij gemeenzaam werd aangesproken, een grote interesse voor het erfgoed in het algemeen en voor archeologie in het bijzonder. Zijn levenswerk was ongetwijfeld de opgravingen van de Baudelo-abdij in Klein-Sinaai, waarover hij naderhand in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas eigenhandig een volledige zaal over inrichtte.

Naar de normen van vandaag waren zijn opgravingsmethodes en wetenschappelijke benadering misschien weinig accuraat, maar in de context van de tijd had De Belie de grote verdienste dat hij het abijdonderzoek op de voorgrond plaatste in een periode dat de middeleeuwse archeologie nog maar enkel een randfenomeen was. Als persoon was hij koppig en eigenzinnig, maar tegelijkertijd een doordrijver en een idealist die het erfgoed op zijn manier trachtte in de kijker te plaatsen. Een kleurrijk en markant figuur, die ons respect verdient omwille van zijn streven voor de Oost-Vlaamse middeleeuwse archeologie.