Het Boudelo-bier is een ode aan de belangrijkste abdij in het Waasland.

Het Baudelo-bier verwijst naar de brouwactiviteiten die ooit in de historische Boudelo-abdij in Klein-Sinaai hebben plaatsgevonden. Zo blijkt uit verkoopakten uit 1578 enerzijds de 'verkoop van dhelft van de brauwerie' en anderzijds de 'verkoop van dander helft van de brauwerie'.

Dat in de Boudelo-abdij bier werd gebrouwen, is net zoals in andere geestelijke instellingen van die tijd, te wijten aan de strenge leefregels van de mensen die deze abdijen en kloosters betrokken. Om het vasten, het zwijgen en de zelfkastijding lichamelijk iets draaglijker te maken, kregen de abdijen en de kloosters de toelating om bier te brouwen. Bovendien was bier de enige drank waar men niet ziek van werd, want water zat vol bacterien die tijd. Het diende dus gewoonweg om te overleven.

 

EEUWENOUDE ZORG VOOR KWALITEIT
Bij de verhuis van de monniken naar Gent omstreeks in 1584 brouwden ze verder hun bier. In Gent ondervond de abdij echter moeilijkheden met haar buren. De monniken gebruikten immers het water van de Minnemeersgracht in hun daarnaast gelegen brouwerij. Maar dit water geraakte gaandeweg meer en meer vervuild door de activiteiten van de textielververs die zich in de Waterwijk rond deze gracht geconcentreerd hadden. Het gebrouwen bier bedierf vlugger en in een schrijven aan de schepenen uitte de abt in 1732 dan ook de vrees dat zijn monniken zouden ziek worden. Hij stelde daarom voor het 'vaardeken der verwers', zoals hij het noemde, af te dammen om zo de 'verwe ende andere vuyle wateren' tegen te gaan. De stad ging akkoord mits de abt een cijns betaalde en de verplichting nam het afleidingsgrachtje te onderhouden en van een brugje te voorzien.

 

HEROPLEVING 200 JAAR NA FRANSE BEZETTING: 1797-1997

Naar aanleiding van de viering 800 jaar abdij van Boudelo, ontstond het idee om het befaamde Boudelobier nieuw leven in te blazen.
Na enkele proefbrouwsels, werd het uiteindelijke Boudelobier in geschonken. Het bier vloeit sinds 2002 rijkelijk.

De tekening van het eerste etiket kwam uit het boek ,,De Boudelo-Abdij Archeologisch Onderzocht'' van Alfons De Belie die de opgravingen in Klein-Sinaai destijds leidde.

 

 

PERIODE: 2007 - 2012
In 2007 werd voor het blonde bier een blauw etiket ontworpen. Het donkere bier kreeg een zwart etiket. De spitsbogen verwijzen naar het herdenkingsmonument dat in 1985 werd gebouwd op de plaats waar de omheiningsmuur van de abdij ooit stond. Het monument is opgebouwd met originele elementen die opgegraven werden van de abdijgebouwen. Doorheen de ramen is een ets te zien van de Boudelohoeve en de kerk van Klein-Sinaai.

 

 

2012: HET BIERMYSTERIE NIET LANGER GEHEIM
Websites over de hele wereld verwezen naar Baudeloo Clooster, Bavdeloo Abbey, Boudeloo Abbaye, maar slechts weinigen konden ervan proeven.
Het Genootschap van Boudelo zorgde voor een nieuwe reclamecampagne. Het bier wordt aangeboden op braderijen, markten, in winkels en cafés.
De toenemende vraag en interesse van bierliefhebbers zorgde voor een ommekeer. 

Bij het lekkere bier past een evenwaardig etiket. Er werd een grafisch bureau onder de arm genomen om een volledig concept uit te werken.

In het schild staat een monnik met kap en mysterieus starende blik. Het vuur op de achtergrond verwijst naar de geschiedenis van de abdij...
Een warm nest voor pelgrims of reizigers op doortocht.
Anderzijds het slachtoffer van Boudeloplagen: een vernieling in 1381 en 1452, een bliksembrand in 1570 en de fatale verwoesting in 1578.

 

DE BIERLABELS
Boudelo Dubbel kreeg een donkere achtergrond met donkergele toetsen in de linkerhoek. Het Gotische lettertype is Deutsche Zierschrift.  De rest van de tekst vermeldt goed leesbaar de informatie over het bier en verwijst naar de geschiedenis van Boudelo.

Ook staat de website vermeld zodat iedereen de geschiedenis kan ontrafelen.

 

Boudelo Tripel heeft een donkergele achtergrond met donkere toetsen in de linkerhoek.

Boudelo Tripel durft de eigenlijke kruiden die gebruikt zijn, ook vermelden op het etiket. Deze kruiden verwijzen opnieuw naar de abdij, waar Karwijzaad, Paradijszaad en Koriander destijds ook gebruikt werden bij de typische biersamenstelling van Boudelobier.

 
 
2015: FEESTBIER 800 JAAR
De abdij van Boudelo werd gesticht in 1197 maar men begon eerst als Benediktijnerabdij en schakelde in 1215 over naar de orde der cistercienzers. Het is deze levenswijze die de grote welvaat deed tot stand komen. Vandaar dat deze 800ste verjaardag moet gevierd worden met een speciaal etiket.DE LEGENDE VAN HET BIER