Een nieuw onderzoek gerapporteerd in wetenschappelijke verslagen van 21 maart bleek een middeleeuws drasland met grondherwinning in de buurt van de Boudelo abdij.
Hier, een van de twee opgravingen die bakstenen funderingen dateren uit de 13e en begin van de 14de eeuw onthuld.


 

Overzicht van de opgraving bij S1 met de twee opgegraven baksteen blok stichtingen en de twee sloten, uitgegraven in het meer sedimenten (gelaagde bodem) en de zandige ondergrond, opgevuld met klei-zware sediment en organisch materiaal.

 

 

 

 

 

 

Een baksteen stichting die deel uitmaakte van de buitenste regionen van het Boudelo klooster in België.

 

 

 

 

 

 

 

Opgraving van bakstenen funderingen op de Boudelo abdijsite in België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een drie-dimensionale reconstructie van de topografie van het middeleeuwse klooster terrein van Boudelo. De opgegraven fundamenten zijn in het geel.

 

 

De site van de voormalige wetlands is nu weiland.

 

 

 

 

 

 

 

Een elektromagnetische inductie sensor gebruikt om in kaart te brengen wat er onder de grond zit door het detecteren van variaties in magnetisme en elektrische geleidbaarheid van de bodem.

 

 

De eerste van de twee opgravingen gedaan om de ondergrond in kaart brengen bevestigen.

 

 

 

 

 

 

 

Uitzicht vanaf boven, op zoek naar de opgraving van S1 vanuit een andere hoek, met de sloten. Achter de bomen zijn de huidige agrarische gebouwen van de Boudelohoeve zichtbaar, gebouwd op de top van de zandrug.

 

 

 

 

 

 

Archeologen graven op de gronden van het middeleeuwse klooster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto van de opgegraven sedimenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograferen die worden gebruikt om driedimensionale computermodellen van de site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opgraving van funderingen van de middeleeuwse kloostergebouwen, er was geen teken van de stichtingen op het oppervlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede opgraving op het klooster terrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een close-up van een middeleeuws sloot gebruikt om de het drasland te draineren. Het einde van de sloot is links van de schaal bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het fragment van een bakstenen fundering ingestort in de drassige sediment, wat suggereert dat het gebouw instortte.