Taal / Langue / Language

 

 

Algemeen grondplan van de Boudelosite: Tekening Alfons De Belie in vergelijking met huidig luchtbeeld.

Op dit beeld moet de linkerkant van de kruisbeuk (H) gereikt hebben tot aan de laatste letter van het woord Kloosterstraat.
Waar ooit een binnenkoer (D) was, liep een riool naar rechts richting de nog bestaande hoofdriool die nu een gracht met begroeiing is. De waterput bovenaan in beeld is al eeuwenoud en nog steeds drinken er koeien uit.

A: Groot Pand
B: Kapittelzaal
C: Klein pand
D: Binnenkoer
E: Riool, die vanaf de binnenkoer in zuidelijke richting loopt
F: Hoofdriool
G: Infirmerie
H: Abdijkerk

 

Gebouwencomplex dat met de kerk één geheel vormde en de ziekenzaal, en geeft de toestand weer, juist vóór het verlaten van de abdij in 1578.

1: De kerk - 70 meter lang, schip 20 meter breed, kruisbeuk 38 meter breed.
2: Grote pand: ten zuiden van (onder) het schip en het grote pand was omgeven door de pandgang. In het midden van de zuidelijke gang was het lavatory. Ten zuiden van deze pandgang lag de refter
4: Refter: ten zuiden (onder) van de pandgang, bezat oorspronkelijk een verdiep. In een latere fase is het reftergebouw in twee verdeeld.
3: Woning:  De westelijke helft van de refter werd uitgebouwd tot een woning, die mogelijk te identificeren is met de priorswoning.
5: Grote verwarmde plaats - Ten oosten (rechts) van de refter
6: Klein verwarmde plaats - Daar mochten de paters zich elke dag één uur warmen. Alle gebouwen waren voorzien van een waterafvoer, kolommen en steunberen langs de zuidzijde.
7: Sacristie - In de zuidelijke verlenging van (onder) de kruisbeuk van de kerk
8: Klein bibliotheekje: In de zuidelijke verlangen (onder) de kruisbeuk, naast de sacristie
9: Kapittelzaal: Aan deze zaal paalde een doorgang naar de gebouwen en keuken
10: Keuken
11: Gebouwen - Ze zullen nog verdere onderverdelingen gehad hebben. Langs de binnenkant van de oostelijke muur van deze gebouwen, bevond zich een onderaardse gang. Het begin van deze gang was gevonden in 1975, maar was toen verkeerdelijk geïnterpreteerd als twee keldertjes. Deze gang blijkt tevens één van hoofdassen te zijn van het  afwateringssysteem.
12: Binnenkoer klein pand
13: Afwateringssysteem
14: Binnenhofje dienstgebouwen - Dit derde binnenhofje was omringd door gebouwen die een dienstfunctie hadden
15: Infirmerie, met de riool die vanaf de binnenkoer (13) naar de hoofdriool loopt richting zuiden (onderaan)

Op dit beeld moet de bovenkant van de kruisbeuk (1) gereikt hebben tot aan de laatste letter van het woord Kloosterstraat.
Waar ooit een binnenkoer (13) was, liep een riool naar beneden (zuiden) richting de nog bestaande hoofdriool die nu een gracht met begroeiing is. De waterput rechtsmidden in beeld is al eeuwenoud en nog steeds drinken er koeien uit.

Luchtbeeld van de site tijdens de opgravingen door Universiteit Gent, vakgroep Archeologie