Taal / Langue / Language

Lees hier in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de abdij.


1197: Balduinus van Bocla (Boudewijn van Boekel), een benediktijnermonnik, verlaat met een paar volgelingen de Sint-Pietersabdij om in eenzaamheid te leven in het afgelegen gebied van 'Woestinen' in het Land van Waas. Hij sticht een geloofsgemeenschap in het plaatsje Boudelo in het Land van Waas.

1200: Boudewijn van Boekel en kompanen worden door graaf Boudewijn IX vrijgesteld van tienden, en krijgen ondermeer een lap grond en een molen.

1203: de bisschop van Doornik geeft goedkeuring voor het inrichten van een klooster
december 1203: paus Innocentius III plaatst de gemeenschap onder zijn bescherming

1204: de gemeenschap wordt tot abdij verheven

1205: Raas van Gavere bakent het domein af te paard

1215: De abdij wordt een cisterciënzerabdij

1218: Johanna schenkt gronden om de abdij te bouwen op de plaats Tonghert

1223: Johanna schenkt gronden in Stekene om bakstenen te maken.

1226: Moord op abt Theodoricus door lekenbroeder. Generaal Kapittel van Citeaux beperkt het aantal conversen (lekenbroeders) tot 5. In 1236 waren het er 15. Hierdoor werd nooit een volwaardige vleugel voor de lekenbroeders gebouwd ten westen van de grote pandgang.

1235: De abt laat aan Paus Gregorius IX weten dat de abdij klaar is

1238: Propter rerum omnium penuriam (armoede en overstromingen)

1259: De monniken bouwen een refugium (een soort pied-à-terre in de stad, ze hadden er bijvoorbeeld ook één in Hulst) dicht bij de Sint-Jacobskerk in Gent

1297: Van Gwijde van Dampierre worden extra gronden aangekocht

1315: De Stekense Vaart wordt gegraven. Oorkonde Robrecht Van Bethune

1381: Gentse benden onder Raas van de Voorde en Frans Ackerman verwoesten het klooster omdat Boudelo meestal partij koos voor de graaf in de twisten met de steden.

1452: Het herstel na de vorige verwoesting was van korte duur. De moeilijkheden tussen Filips de Goede en de Gentenaars leiden tot een nieuwe verwoesting. Alleen de kerk bleef gespaard.


1570: De bliksem slaat op de toren en een deel van de gebouwen verbrandt.

28/08/1578: De abdij wordt ingenomen door Gentse calvinisten. De monniken vluchten naar Keulen, de gebouwen worden verkocht en gedeeltelijk afgebroken.

1584: Na de verovering van Gent en het Land van Waas door Farnese, keren de monniken terug maar niet meer naar Boudelo. Dit was onbewoonbaar geworden door de verwoesting en de latere ontmanteling. Men besluit zich in de refugie van Gent te vestigen.

1635: De abt van Boudelo in Gent koopt de eerste chocolade in Gent, België.