Taal / Langue / Language

Gent heeft de Plantentuin te danken aan haar aanhechting bij de Franse Republiek. Als het nieuwe rijk in 1897 beslist Centrale Scholen op te richten in alle Departementshoofdplaatsen, moet het stadsbestuur op zoek naar een geschikte locatie. De school heeft niet alleen leslokalen en slaapvertrekken nodig maar ook een bibliotheek en een plantentuin. In deze nieuwe staatsscholen zal de nadruk namelijk liggen op natuurwetenschappen en zelfstandige studie in plaats van op Latijn en godsdienst.

Vroeger stond er een abdij, nu is het Baudelohof een park dat leeft. Het is een groene plek waar je kan ontmoeten, relaxen, spelen en sporten.  

Vooral tijdens de Gentse Feesten trekt het Baudelohof veel bezoekers. Het park aan de rand van de feestenzone staat bekend als een sfeervolle ontmoetingsplaats voor feestgangers.