Taal / Langue / Language

Vanuit de historiek en waarden van de Cultuele Kring Boudelo ontstond na het overlijden van oprichter Alfons De Belie en nieuwe beweging. Een groep die zich achter de schermen steeds is blijven inzetten voor het erfgoed en opwaarderen van de Abdij van Boudelo.

Om voor deze groep van mensen een aanpreekpunt te hebben, werd het Genootschap van Boudelo opgericht. Een vorm van belangenvereniging die de culturele en historische waarde van Boudelo op de kaart wil zetten.

Wie veel weet over Boudelo of meer wenst te weten, kan zich aansluiten als lid. U kan dan publicaties, kaarten en archieven ontlenen, deelnemen aan de activiteiten of actief op zoek helpen gaan naar de onvoltooide puzzelstukken van het verleden.

Wapenschild Boudelo

Het wapenschild van de abdij toont op een achtergrond van keel twee gekruiste abtsstaven van goud onder een ster, eveneens van goud, en is getooid met de mijter en vergezeld van de leuze Stella duce, 'met de ster als leidster'.