Ook u kunt onze initiatieven steunen door lid te worden van het Genootschap van Boudelo.

Als lid:
•Krijgt u een mooie lidkaart
•Wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de verschillende activiteiten die het Genootschap organiseert.
•Geniet u een speciale ledenkorting van 20% op onze activiteiten
•Krijgt u een bierpakket met uniek bierglas en 2 flesjes Boudelobier
•Wordt u op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die elders georganiseerd worden omtrent de figuur van Reynaert De Vos en Boudelo
•Krijgt u op regelmatige basis een nieuwsbrief en een dossier met persartikels toegestuurd.
•Als erelid ontvangt u een gegraveerde Luxe Parker pen en een flesje Westvleteren


Voor een individueel lidmaatschap betaalt u € 20,00.
Voor een gezinslidmaatschap (maximum 2 personen) betaalt u € 30,00.
U kan ook erelid worden door de betaling van € 100,00. U ontvangt een luxe Parker.

Word lid van het GENOOTSCHAP VAN BOUDELO
en stort het lidmaatschap op rekeningnummer BE46973144219836
van het Genootschap van Boudelo, Kasteelstraat 29A te B-9190 Klein-Sinaai (België)

BESTUUR:
Voorzitter: Tony De Wilde
Secretaris: Jozef De Wilde
Penningmeester: Isabelle Van Overtvelt
Gids: Linda Schelfhout
Historicus: Harry Van Royen