Taal / Langue / Language

Obituarium van de Baudelo-abdij. Vita Balduini de Bocla, fundatoris monasterii de Bodelo. Chronologische lijst der kloosterlingen tot 1781

http://adore.ugent.be/OpenURL/app?type=carousel&id=archive.ugent.be:75CBDDE0-94DB-11E3-AFBA-2845D43445F2

De eerste publicatie van Zaamslag 850 jaar is verkrijgbaar! In 'De uithof van Othene. Een archeologische zoektocht op het Zaamslags Eiland 1220-1584' staat de verdwenen uithof van de cisterciënzer Boudelo Abdij centraal. Bronnen uit die periode bestaan nog, maar de locatie van het complex is verloren gegaan. In het onderzoek wordt systematisch iedere vindplaats op het voormalige Zaamslags Eiland vergeleken met een verwachtingsmodel. Hierdoor is het boekje ook een eerste algeheel overzicht van de belangrijkste vindplaatsen en bevindingen in en rond Zaamslag en Othene.
Het boekje is rijk geillustreerd, in kleur, softcover, en telt 117 bladzijden. Ophalen te Zaamslag maakt de prijs 17 euro.