Taal / Langue / Language

Een bijzonder document uit de 16e eeuw is gevonden in de Grote Kerk in Vlaardingen. Het gaat om een pagina uit een getijdenboek dat vroeger in de kerk werd gebruikt. De tekst is in het Latijn.

Tijdens de revisie van het orgel dook het papier op in één van de orgelpijpen. Organist Aad Zoutendijk: "Vroeger werden pijpen bijgeschaafd met de hand, om het risico op lekken te voorkomen werd de pijp behangen met papier."

BEKIJK HET PLAN                 DOWNLOAD DE INFOGIDS

KLIK HIER, EN GA DIRECT NAAR DE ONLINE FRAGMENTEN

De provincie Oost-Vlaanderen gaf in 2019 in Stekene het startsein voor het project 'Erfgoedredders'. Met het project wil de provincie leerkrachten aanmoedigen om kinderen over erfgoed te leren.


Directeur Wim De Bruyn, juf Amber Van Geit (Vrije Basisschool Tuimelaar) en Tony De Wilde (Genootschap van Boudelo) kwamen op het idee om de kinderen van het vierde leerjaar een oud verhaal van Abraham Hans (1882-1939) te laten inlezen: ‘De Heks van Boudelo’. 

 
Het verhaal werd ingedeeld in 9 delen. Elk deel is te beluisteren op een tussenstop van een mooie wandeling rond Klein-Sinaai. 


De tocht is voor iedereen toegankelijk! Met een brochure, via de infobordjes, maar ook via de erfgoedapp!

1) Download de erfgoedapp (www.erfgoedapp.be) op je smartphone, op de app en een hele digitale wereld gaat voor je open.

2) Klik bovenaan op het symbool kompas en selecteer de tour “De heks van Boudelo”

3) Klik onderaan op het symbool kaart en start de tour.

4) Wanneer je in de buurt komt van zo’n verborgen verhaal, geeft jouw telefoon je een signaal. Zoals een echte gids.

 

Na 'Strafste inwoner van Sint-Niklaas' is onderzoeker Philippe De Smedt ook tot 'Strafste Gentenaar' uitgeroepen.
In de categorie ACADEMISCH waren Marc Van Montagu, Dirk Inzé en Philippe De Smedt genomineerd. Het is die laatste die het haalt.

Philippe De Smedt (29) is een archeoloog die zich specialiseerde (en doctoreerde) in bodemkunde aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Op 24 november 2013, de Dag van de Wetenschap, kreeg De Smedt de Eos Gouden Pipet voor opmerkelijkste wetenschappelijk prestatie. Het was de eerste editie van deze prijs, die zich specifiek richtte tot jonge wetenschappers onder de 35 jaar.

 

De Smedt sloeg met zijn bodemonderzoek om de contouren van de Abdij van Boudelo in Klein-Sinaai te recontrueren een brug tussen de archeologie en de bio-ingenieurswetenschappen. Hij ging aan de slag met een bodemscanner om varaties in de ondergrond in kaart te brengen. 'Zoals een dokter een lichaam onderzoekt, zonder erin te gaan snijden', zei hij aan het Gentse studentenblad Schamper. De Smedt verwerkte in zijn onderzoek alle gegevens op een zeer geavanceerde manier door ze bijvoorbeeld ook om te zetten naar 3D. De Smedts prestaties in Klein-Sinaai bleven niet onopgemerkt. Hij werd uitgenodigd om bodemscans te maken van Stonehenge. Zeker niet evident voor een niet-Britse onderzoeker. Het is de bedoeling om daar een gebied van maar liefst 250 hectare in beeld te brengen.

De abdij van Boudelo is nu ook gereconstrueerd in 3D. Op basis van originele oude kaarten en het opgravingsplan dat ontworpen werd door Alfons De Belie, werden de gebouwen samengesteld.

Klik voor meer foto's

'BOUDELO KRIJGT EEN GEZICHT'

 

Zaterdag 11 mei vanaf 14.00 was er de Boudelo-namiddag.

 

- De geschiedenis van de abdij, werd verteld door Rudi Malfliet.

 

- Figuranten brachten de middeleeuwen weer tot leven.

 

- Er was een wandeling op het stiltepad waardoor men kon zien hoe de abdij er moet hebben uitgezien in 3D vanuit alle invalshoeken.

 

 

GENT (29/03/2013) - Het Gentse stadsbestuur heeft een koper gevonden om de oude stadsbibliotheek en de Baudelokapel aan de Ottogracht een nieuwe bestemming te geven. Wie de koper is, wordt nog niet bekend gemaakt. De gemeenteraad moet de verkoop eind april nog goedkeuren. 'Het wordt een mix van wonen, kantoren, winkels en horeca', klinkt het. (Bron: VUM)

Op 14 maart jongstleden is Alfons De Belie op 87-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren in 1926. De Belie stond in de naoorlogse tijd mee aan de wieg van de Oost-Vlaamse archeologie. Zo was hij, samen met prof. dr. S.J. De Laet, één van de stichters van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen (VOBOV). De Belie was ook jarenlang voorzitter van deze vereniging die professionele en amateurarcheologen bij elkaar trachtte te brengen. Zijn levenswerk was het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse Baudelo-abdij in Klein-Sinaai (Stekene).

Alhoewel meubelmaker van beroep vertoonde Fons, zoals hij gemeenzaam werd aangesproken, een grote interesse voor het erfgoed in het algemeen en voor archeologie in het bijzonder. Zijn levenswerk was ongetwijfeld de opgravingen van de Baudelo-abdij in Klein-Sinaai, waarover hij naderhand in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas eigenhandig een volledige zaal over inrichtte.

Naar de normen van vandaag waren zijn opgravingsmethodes en wetenschappelijke benadering misschien weinig accuraat, maar in de context van de tijd had De Belie de grote verdienste dat hij het abijdonderzoek op de voorgrond plaatste in een periode dat de middeleeuwse archeologie nog maar enkel een randfenomeen was. Als persoon was hij koppig en eigenzinnig, maar tegelijkertijd een doordrijver en een idealist die het erfgoed op zijn manier trachtte in de kijker te plaatsen. Een kleurrijk en markant figuur, die ons respect verdient omwille van zijn streven voor de Oost-Vlaamse middeleeuwse archeologie.