Taal / Langue / Language

Na 'Strafste inwoner van Sint-Niklaas' is onderzoeker Philippe De Smedt ook tot 'Strafste Gentenaar' uitgeroepen.
In de categorie ACADEMISCH waren Marc Van Montagu, Dirk Inzé en Philippe De Smedt genomineerd. Het is die laatste die het haalt.

Philippe De Smedt (29) is een archeoloog die zich specialiseerde (en doctoreerde) in bodemkunde aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Op 24 november 2013, de Dag van de Wetenschap, kreeg De Smedt de Eos Gouden Pipet voor opmerkelijkste wetenschappelijk prestatie. Het was de eerste editie van deze prijs, die zich specifiek richtte tot jonge wetenschappers onder de 35 jaar.

 

De Smedt sloeg met zijn bodemonderzoek om de contouren van de Abdij van Boudelo in Klein-Sinaai te recontrueren een brug tussen de archeologie en de bio-ingenieurswetenschappen. Hij ging aan de slag met een bodemscanner om varaties in de ondergrond in kaart te brengen. 'Zoals een dokter een lichaam onderzoekt, zonder erin te gaan snijden', zei hij aan het Gentse studentenblad Schamper. De Smedt verwerkte in zijn onderzoek alle gegevens op een zeer geavanceerde manier door ze bijvoorbeeld ook om te zetten naar 3D. De Smedts prestaties in Klein-Sinaai bleven niet onopgemerkt. Hij werd uitgenodigd om bodemscans te maken van Stonehenge. Zeker niet evident voor een niet-Britse onderzoeker. Het is de bedoeling om daar een gebied van maar liefst 250 hectare in beeld te brengen.