Taal / Langue / Language


De abdij van Boudelo is nu ook gereconstrueerd in 3D. Op basis van originele oude kaarten en het opgravingsplan dat ontworpen werd door Alfons De Belie, werden de gebouwen samengesteld.

Klik hier voor meer foto's.

Schets pastoor Vincke

Bovenaanzicht op basis van kaart van pastoor Vincke

Aanzicht met Boudelohoeve onderaan en waar abdij stond.

Aanzicht zoals te zien zou zijn vanaf Boudelomonument

Uitzicht van groot pand en binnenkoer.

De kerk was naar het oosten gericht. Let op de plaats tov de huidige Kloosterstraat