Taal / Langue / Language

De collectie Boudelo, een verzameling van objecten opgegraven op de site van de voormalige abdij van Boudelo in Klein-Sinaai, is sinds 2007 volledig eigendom van de stad Sint-Niklaas. Naar aanleiding van de renovatie van het museum Zwijgershoek werd de grote Boudelozaal ontruimd en bij de inrichting van het SteM werd een beperkte selectie van objecten in verband met de Boudelo-abdij opnieuw tentoongesteld.In 2009 realiseerde het stadsbestuur een nieuw regionaal archeologisch toondepot voor de Archeologische Dienst Waasland op de eerste verdieping aan Zwijgershoek (naast het Exlibriscentrum en het breidepot). Omdat de ADW naast het depot ook restauratieateliers heeft en over de nodige expertise beschikt, wordt aan de raad gevraagd het beheer van de archeologische collectie Boudelo over te dragen aan de ADW en hiervoor een beheersovereenkomst te sluiten.