Taal / Langue / Language

In de literatuur komen er een aantal verschillende schrijfwijzen voor, waarbij het in de eerste plaats gaat om de spelling met ou of au. Wij opteren voor de schrijfwijze met ou.
Ook de Culturele Kring Boudelo prefereert de schrijfwijze met ou. Argumenten vinden we hiervoor in de licenciaatsverhandeling van Yves Beaurain. De Annalen gebruiken ook steeds de spelling Boudelo en baseren zich hiervoor op de bevindingen van M. Gysseling.

Ten eerste is de spelling met ou ouder dan de spelling met au en ten tweede weerspiegelt de spelling met au zeer waarschijnlijk het dialect uit het Waasland. Wij halen hierbij M. Gysseling aan zoals die geciteerd werd in de Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas :
« De spelling Baudeloo berust inderdaad op de dialectische overgang ou naar au. Omdat het beter is voor de spelling van alle plaatsnamen in het gehele Nederlandse taalgebied één enkele norm aan te leggen, namelijk die van de huidige Nederlandse spelling, schrijft men best Boudelo. »