Taal / Langue / Language

Obituarium van de Baudelo-abdij. Vita Balduini de Bocla, fundatoris monasterii de Bodelo. Chronologische lijst der kloosterlingen tot 1781

http://adore.ugent.be/OpenURL/app?type=carousel&id=archive.ugent.be:75CBDDE0-94DB-11E3-AFBA-2845D43445F2