Taal / Langue / Language

Portret van abt de Rio

De nog zeer jong weergegeven abt zit in een renaissancezetel. Aan zijn rechterhand draagt hij de abtsring, in de andere hand hout hij een half geopend boekje, laatste kwart zestiende eeuw, begin zeventiende eeuw.

Op 12/08/1759 ontving de abt in zijn buitenverblijf te Lysdonck de landvoogd, hertog Karel van Lorreinen, en diens zuster prinses Anne. In dat jaar bedroeg het inkomen van de abdij 40.067 gulden, tegenover 24.975 gulden uitgaven. Het saldo werd grotendeels aangewend voor de verfraaiing van de abdijj en de uitbreiding van haar bibliotheek, en bovendien liet het de abt toe zijn persoonlijke behoefte aan esthetische genoegens te voldoen. Hij liet het prelaatshuis in Gent bouwen

Dit portret van de laatste abt hangt in de pastorie van Vinderhoute

Zie ook http://www.boudelo.be/index.php/nl/geschiedenis/geschiedenis/48-de-laatste-abt-engelbert-delfortrie

 

In 1726 liet de abt de spitbogige zijgevellichten van de kerk veranderen in steekboogvormige venster en vier jaar later kocht hij twee stukken tapijt boven de audientiekamer aan, die eveneens werden opgefrist door Schieters. Nog voor 1730 gaf de abt schilder R. Van Audenaarde opdracht een werk te maken waarop hijzelf en zijn monniken afgebeeld werden.

Op het modello van Robert Van Audenaarde (1663-1743), bestemd voor het groot schilderij dat beschreven wordt als 'Het kapittel van geestelijken van Boudelo onder voorzitterschap van abt Duermael', staat de abt aan de hoek van de tafel, waarover een tapijt ligt. Terwijl de abt wijst naar het kruisbeeld knielen of staan zijn monniken rondom hem, terwijl de H. Maagd troont met haar kind. (Bijlokemuseum)

circa 1525 - 1540
Museum voor Schone Kunsten Gent

Klik op de afbeelding om in detail in te zoomen.

Het verhaal wil dat deze afbeelding de binnenkant van de abdijkerk Klein-Sinaai voorstelt. Op de achtergrond rechts staat de kerk van Klein-Sinaai zelf, toen nog aan Lesten Stuyver. Dit is echter moeilijk aan te nemen, want deze zou aan de andere linkerkant moeten staan en rechts is kijkrichting Koebrug.

Het visoen van de heilige Bernardus dateert van circa 1520-1540 en is vermoedelijk van de hand van een Gentse meester. Het verhaalt een van de talrijke anekdotes en legendes die rond de figuur van Bernardus (1090-1153) nog tijdens zijn leven en in de loop van de late Middeleeuwen circuleren. Hier wordt de lactatio voorgesteld: Maria zou aan Bernardus, benedictijnermonnik, stichter en abt van de abdij van Clairvaux, verschenen zijn en hem een straaltje moedermelk op de lippen hebben gespoten. De scène symboliseert de intieme relatie tussen Maria en de heilige, hier voorgesteld in een kapel van de cisterciënzerabdij van Sinaai, een halve eeuw voor de verwoesting ervan. De bank waarop Maria zit en een kussen in het koorgestoelte achter Bernardus dragen het familiewapen van de opdrachtgever, de zesentwintigste abt van de Baudelo-abdij van Sinaai Jan van Deynse. Op zijn initiatief wordt in Gent, tussen de Ottogracht en het Baudelohof, een nieuwe abdij als toevluchtsoord gebouwd.