Taal / Langue / Language

Spel voor kinderen:

Ik ben monnik en leefde lang geleden hier in de Boudelo-abdij. Net zoals jij thuis, had ik hier mijn bedje om te slapen. In plaats van met mijn familie woonde ik hier samen met andere monniken en lekenbroeders. We kookten en aten samen. We werkten in de tuin en vergaderden hoe dit werk best te organiseren. Maar vooral samen bidden is belangrijk voor monniken. Ik wil je nog vertellen wie deze abdij gesticht heeft, maar ben zijn naam vergeten. Help je me om mijn geheugen op te frissen ? Ik heb hier een puzzel die ons kan helpen !

BIDDEN - ETEN - WASSEN - SLAPEN - WERKEN - VERGADEREN - KOKEN

 

 

Monniken hebben een vaste dagindeling. Leg de tekeningen in de juiste volgorde. Start de dag bij het opstaan. Weet je wat ik doe na het ontwaken? Ga zo verder tot voor het slapengaan. Vervolgens zoek je de bijhorende plaatsen in de abdijtuin en ontcijfer je het raadsel!