Taal / Langue / Language

Vanaf knooppunt 34, volg richting wandelknooppunt 18.
Sla aan de Stekense Vaart rechtsaf tot aan de Koebrug.
Steek de Koebrugstraat over tot aan de fietsersbrug, knooppunt 18.

 
VERHAAL 5: WOLVEN AAN DE KOEBRUG

Jantje is bij een vriendje gaan spelen in Sinaai.
Aan de Koebrug komt een akelige heks op hem gesprongen.
Nog voor hij zijn huis bereikt wordt hij achterna gezeten door wolven.
Zal hij hen kunnen afschudden?

OPDRACHT 5

Na elk audiofragment krijg je een vraag over het verhaal. Het correcte antwoord geeft je een letter. Verzamel alle lettters en maak het geheime woord.

Welke akelige figuur had men in de streek gezien?

  • H = Duivel
  • I = Heks
  • K = Spook