Taal / Langue / Language

 

In 1726 liet de abt de spitbogige zijgevellichten van de kerk veranderen in steekboogvormige venster en vier jaar later kocht hij twee stukken tapijt boven de audientiekamer aan, die eveneens werden opgefrist door Schieters. Nog voor 1730 gaf de abt schilder R. Van Audenaarde opdracht een werk te maken waarop hijzelf en zijn monniken afgebeeld werden.

Op het modello van Robert Van Audenaarde (1663-1743), bestemd voor het groot schilderij dat beschreven wordt als 'Het kapittel van geestelijken van Boudelo onder voorzitterschap van abt Duermael', staat de abt aan de hoek van de tafel, waarover een tapijt ligt. Terwijl de abt wijst naar het kruisbeeld knielen of staan zijn monniken rondom hem, terwijl de H. Maagd troont met haar kind. (Bijlokemuseum)