Taal / Langue / Language

 

Op 12/08/1759 ontving de abt in zijn buitenverblijf te Lysdonck de landvoogd, hertog Karel van Lorreinen, en diens zuster prinses Anne. In dat jaar bedroeg het inkomen van de abdij 40.067 gulden, tegenover 24.975 gulden uitgaven. Het saldo werd grotendeels aangewend voor de verfraaiing van de abdijj en de uitbreiding van haar bibliotheek, en bovendien liet het de abt toe zijn persoonlijke behoefte aan esthetische genoegens te voldoen. Hij liet het prelaatshuis in Gent bouwen

Dit portret van de laatste abt hangt in de pastorie van Vinderhoute

Zie ook http://www.boudelo.be/index.php/nl/geschiedenis/geschiedenis/48-de-laatste-abt-engelbert-delfortrie