Taal / Langue / Language

Vanuit het Hof van Coudenborm naar de ruïne van het kasteel Wulfsdonk te Moerbeke: 4000 m

Vanuit vernoemd kasteel Wulfsdonk naar de omwalde mote van een verdwenen kasteel der heerlijkheid van Eksaarde: 3300 m

Vanuit de Boudelo-abdij naar respectievelijk:
Koudenborm: 1150m
Lysdonk: 4700m
Boudelo-Hof in de Koebrugstraat: 250m

Van de abdij langs het Hof van Koudenborm naar de Refugie van de Abdij te Gent aan Sint-Jacobs: 31km !

Vanuit het eertijds omwalde Hooghof op het Oosteindeken: woonhuis der heerlijkheid 'Den Ouden Akker' naar het Hof van Koudenborm: 2800m

Vanuit de nog bestaande ijskelder op Lysdonkhof tot naar Daknam en van hier onder de Durme door, lang de Gentdamstraat wellicht naar de refugie te Gent, tot aan de Durme: 3100m

Vanuit Kasteel Wulfsdonk naar Koewacht, gehucht van Moerbeke: 7800m

Vanuit hoofhof Eksaarde naar de Boudelo-hoeve Klein-Sinaai: 3200m