Taal / Langue / Language

Bannertentoonstelling

De tentoonstelling 'De Onvoltooide Puzzel van het Verleden' zit erop. In totaal kwamen bijna 600 bezoekers langs en werd het boek 'Monnikenwerk' door velen gekocht. Een verslag met foto's van alle activiteiten vind je hier

De UGent pikte in 2010 de draad opnieuw op van het vroegere archeologisch onderzoek van de Boudelo-abdij tijdens de jaren '70 en '80. Een selectie van het unieke vondstenmateriaal uit oude en nieuwe opgravingen (2011-2012), de nieuwe onderzoeksmethoden binnen de archeologie en de resultaten van het recent onderzoek werden uitgebreid toegelicht op een tentoonstelling  'De Onvoltooide Puzzel van het Verleden' in de bib van Klein-Sinaai.
Daarnaast werden een aantal boeiende activiteiten georganiseerd rond dit thema.

Middeleeuwse kindernamiddag: 13/09/2014
Aperitiefwandeling: 14/09/2014
Fietstocht langs de uitbatingen: 21/09/2014
Wandeling langs ommuring van de abdij: 05/10/2014
Abdijbrunch met speenvarken: 19/10/2014
Academische lezing over de recente opgravingen: 24/10/2014

Folder tentoonstelling
Folder activiteiten