Taal / Langue / Language

Vanuit het Hof van Coudenborm naar de ruïne van het kasteel Wulfsdonk te Moerbeke: 4000 m

Vanuit vernoemd kasteel Wulfsdonk naar de omwalde mote van een verdwenen kasteel der heerlijkheid van Eksaarde: 3300 m

Vanuit de Boudelo-abdij naar respectievelijk:
Koudenborm: 1150m
Lysdonk: 4700m
Boudelo-Hof in de Koebrugstraat: 250m

Van de abdij langs het Hof van Koudenborm naar de Refugie van de Abdij te Gent aan Sint-Jacobs: 31km !

Vanuit het eertijds omwalde Hooghof op het Oosteindeken: woonhuis der heerlijkheid 'Den Ouden Akker' naar het Hof van Koudenborm: 2800m

Vanuit de nog bestaande ijskelder op Lysdonkhof tot naar Daknam en van hier onder de Durme door, lang de Gentdamstraat wellicht naar de refugie te Gent, tot aan de Durme: 3100m

Vanuit Kasteel Wulfsdonk naar Koewacht, gehucht van Moerbeke: 7800m

Vanuit hoofhof Eksaarde naar de Boudelo-hoeve Klein-Sinaai: 3200m

Dit verhaal gaat terug tot de maand april van het jaar 1975. Alfons De Belie, opgraver van de Boudelo-Abdij haalde een hilarische grap uit met enkele wetenschappers en politici die de opgraving kwamen bezoeken. Aanleiding was het gerucht dat het verhaal van Reynaert in de abdij van Boudelo zou zijn geschreven... Wij schetsen de geschiedenis zoals het echt is gebeurd.

Het vertrek van de monniken van de rijke abdij gaf aanleiding tot tal  van verhalen, die in de loop van de jaren zouden uitgroeien tot echte sagen en legenden!

Zo zouden de monniken reeds op voorhand de zilveren beelden van de twaalf apostelen veilig verborgen hebben op een niet te vinden plaats. In de onderaardse gang vanuit het Lysdonckhof naar de abdij van Boudelo hadden zij een schilderij van onschatbare waarde verborgen, waarschijnlijk een Rubens, samen met de gouden hoefijzers van hun paarden.

Vóór hun vlucht hadden ze ook drie zilveren kruisen verborgen in een diepe put. De schat van Boudelo was eerst verborgen in een graf bij de parochiekerk van Waasmunster en naderhand overgebracht langs de onderaardse gang van Rupelmonde naar de burcht.

Feit is dat de monniken op het ogenblik van hun vertrek uit de Gentse abdij zodanig door de Fransen gebrandschat waren dat hun abdij in werkelijkheid geruïneerd was, temeer omdat hun abt reeds vroeger met volgeladen koffers het hazenpad gekozen had. Ook van de bezittingen, die de monniken samen met het zilverwerk enkele jaren vóór de verwoesting in 1578 van hun Sinaai-abdij naar de Gentse refugie hadden overgebracht, was tweehonderd jaar later, in 1796, niets overgebleven. Tot slot werd Rubens op 28/06/1577 geboren. Hij was dus net een jaar oud wanneer de abdij in augustus 1578 in Klein-Sinaai werd verwoest.

In 1226 was er een zwaar incident op de abdij. De moord op de abt. Deze daad werd door de hoofdabdij niet ongestraft gelaten. U leest er hier alles over.

De laatste Abt Engelbert Delfortrie was een edel en minzaam man, bemind door zijn broeders en geëerd er buiten. Zo verknocht aan het Oostenrijks regime dat de keizer-koster bij zijn onstuimige hervormingsplannen de Boudelo-abdij ontzag. Er werden door Keizer Karel 163 kloosters gesloten, maar Boudelo bleef bewaard.

Buiten de poorten van de abdij groeide wel het gemor tegen het kortzichtig optreden van de keizer, windstoten die ook in de abdij gevoeld werden. Maar de storm die weldra alles zou vernietigen, kwam uit het zuiden. In september 1792 stonden een elftal opgejaagde Fransen voor de abdijpoort. Ze werden minzaam ontvangen volgens de aloude wet van de gastvrijheid. 's Anderendaags ontbood de abt hen en luisterde naar hun verhalen. Afschuwelijk hoe de revolutionairen tekeer gingen, niet te vergelijken met Jozef II. De keizer wilde de kerk hervormen, aanpassen aan de nieuwe tijd. Bij de Franse revolutionairen was er sprake van niets ontziende haat.

Volgend verhaal wordt al vele jaren door mondelinge overlevering doorverteld. Het wordt echter ontkracht door archeoloog Alfons De Belie. Volgens hem is de aanwezigheid van een onderaardse gang richting Lysdonck onmogelijk, gezien deze dan door de moerassen van de fondatie en heirnisse zou moeten lopen. "Een onmogelijke zaak wegens de vochtige ondergrond en instortingsgevaar. Er is wel een kanaal gevonden dat als gang kon worden gebruikt om het water van de abdij af te voeren."

 

De resultaten van de opgravingen van Boudelo rond 1970 onder leiding van Dhr. A. De Belie werden overgebracht naar Sint-Niklaas. Met deze zaken werd op "Zwijgershoek" de Boudelo-zaal opgericht, die een overzichtelijk beeld gaf van de Boudelo-site, als van het vroegere leven aldaar. Deze opstelling is ondertussen afgebroken en enkele stukken zijn opgenomen in het huidige museum.

 

 

Wist je dat ?
De eerste sporen van chocolade in België in de Boudelo-abdij te Gent te vinden zijn in 1635?
Zelfs toen van chocolade nog lang geen sprake was, brachten de Spanjaarden cacao mee uit de nieuwe wereld en gaven ze het als geschenk toen ze op bezoek waren in de Gentse abdij van Baudelo. De abdij in Klein-Sinaai was toen al vernield.

In Gent zou er dringend werk moeten worden gemaakt van de restauratie van de 17de eeuwse kapel van de Baudeloabdij, al was het maar om Mozart te plezieren. Mozart was nog een klein jongetje toen hij met zijn vader op doorreis was in Gent. Hij speelde op het orgel van deze kapel. Hoewel er nu geen orgel meer is zouden we op zijn minst de kapel van de ondergang kunnen redden.

Van 1817 tot 1925 vond de universiteitsbibliotheek er een onderkomen en daarna gebruikte men het gebouw als stadsbibliotheek. Die verhuisde eind jaren ‘‘70 en sindsdien werd er geen nieuwe functie toegekend aan de kapel. Ze staat al jaren leeg, terwijl men er toch al een hele tijd aan denkt om de kapel om te vormen tot een cultureel centrum.